Konsultacje dla rodziców klas I -III SP
25 października 2019

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII

6. 11. 2019r.(środa)

Godziny 16.30 – 18.00

Sale lekcyjne Nauczyciele
18((budynek 1-3) Aleksandra Tarkowska
4(budynek 1-3) Magdalena Woźniak
Gabinet
pedagoga
Anita Kilińska
Pokój
nauczycieli
w-f w łączniku przy sali gimnastycznej
Tomasz Bagaziński, Ewa Celmer, Barbara Poczwardowska, Michał Stocki, Patryk Zatorski, Iwona Dylewska, Alina Olejarczyk, Maciej Mazur
Biblioteka Jerzy Krzysztof Matejko, Marzena Rutkowska
3 Anna Grudzińska, Alina Bartosiak-Konkolewska
4 Jolanta Narożny, Agnieszka Zawal
5 Joanna Bagazińska, Małgorzata Boguszewska
6 Daria Meller
13 Kamila Lis, Maria Sędziak
17 Joanna Tyczyńska-Daniszewska
18 Aleksandra Bednarek, Beata Klimek
19 Katarzyna Twarowska, Elżbieta Sadowska
23 Paweł Małkiewicz
24 Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, Paweł Małkiewicz
25 Beata Józefowicz, Monika Zwalińska
26 Grażyna Buczel, Paulina Kierszkowska
27 Barbara Jabłońska, Anna Wiśniewska
28 Marek Berć
29 Ryszard Leśniewicz
30 Mateusz Płotkowski, Monika Filińska
32 Anna Małkiewicz