Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV- VIII SP i III Gim
31 października 2018
12 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9 listopada 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019