Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych
25 marca 2019
Oferta pomocy interwencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu
29 maja 2019

Uwaga – stypendium szkolne

Rodzice/opiekunowie ubiegający się o stypendium szkolne
w br. szkolnym, zobowiązani są do odbioru od dnia  22.05.2019 decyzji przyznających stypendia szkolne na okres styczeń – czerwiec 2019 r.

Decyzje będą wydawane w godzinach 8:00 – 14:00 przez Panią Agnieszkę Manikowską po okazaniu dowodu tożsamości.