Konkurs „Dbam o przyrodę nie poruszam się samochodem”
2 października 2020
Aneks nr 1 (aktualizacja) do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu
12 października 2020

Zapisy na obiady

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rozpoczynamy zapisy na obiady szkolne. Karty zgłoszenia można składać od dnia 07.10.2020 do dnia 30.10.2020 r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu. Wyżej wymienione dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną na adres szkola@sp14.torun.pl, lub wrzucić do specjalnie przygotowanych  i opisanych skrzynek usytuowanych przy wejściach do szkoły. Druk karty zgłoszeniowej można pobrać poniżej.
W szkole będą wystawione też druki w formie papierowej (przy skrzynkach).

Stołówka szkolna zostanie uruchomiona po zakończeniu remontu. Przybliżony termin oddania do użytku wyremontowanego węzła kuchennego to listopad br.

 O  wznowieniu pracy stołówki szkolnej poinformujemy Państwa przez dziennik elektroniczny z odpowiednim wyprzedzeniem.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady – druk