Żywe lekcje historii
25 kwietnia 2018
Wpłata za duplikat legitymacji
27 kwietnia 2018

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Strona do logowania dla uczniów

https://torun.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Zarządzenie nr 28/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zarządzenie nr 28

Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – zmieniające ww. zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 42