Zebrania dla rodziców uczniów klas I – III SP
25 marca 2019
Uwaga – stypendium szkolne
22 maja 2019

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych
 27.0
3. 2019r.   Godziny 16.30 – 18.30

Sale lekcyjne Nauczyciele
Gabinet pedagoga/psychologa Anita Kilińska
Pokój nauczycieli w-f w łączniku przy sali gimnastycznej Tomasz Bagaziński, Ewa Celmer, Barbara Poczwardowska, Iwona Smolińska, Patryk Zatorski, Iwona Dylewska

Alina Olejarczyk, Maciej Mazur

Biblioteka Jerzy Krzysztof Matejko, Marzena Rutkowska
3 Anna Grudzińska, Agnieszka Gostyńska
4 Jolanta Narożny, Agnieszka Zawal
5 Joanna Bagazińska
5a Małgorzata Boguszewska
6 Daria Meller, Karolina Strzałka
13 Kamila Lis, Monika Zwalińska
17 Joanna Tyczyńska-Daniszewska
18 Aleksandra Bednarek, Beata Klimek
19 Katarzyna Twarowska, Elżbieta Sadowska
23 ks. Jarosław Zieliński, Monika Filińska
24 Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, Paweł Małkiewicz
23 Alina Bartosiak-Konkolewska
25 Beata Józefowicz,
26 Grażyna Buczel, Paulina Kierszkowska
27 Barbara Jabłońska, Anna Wiśniewska
28 Marek Berć,
29 Ewa Palacz, Ryszard Leśniewicz
30  Emilia Krzewińska, Mateusz Płotkowski
32 Anna Małkiewicz
33 Wiktor Chlebowski