Ogólne zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia


Oferta pomocy interwencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu


Anonimowa skrzynka alarmowa
Drodzy Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. Między innymi w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY. Proszę pisać o wszystkich niepokojących Państwa sytuacjach o których Waszym zdaniem powinniśmy wiedzieć.
Poniżej zamieszczamy link do ww. skrzynki:
Z poważaniem
Ireneusz Woźniak
Dyrektor szkoły