Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu na rok szkolny 2020/2021

Informacja o wewnętrznych procedurach sanitarnych odnośnie zapobiegania zakażeniom COVID-19, obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu w związku z powrotem uczniów do kształcenia stacjonarnego od dnia 1 września 2020r.

Statut 2018

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o egzamin poprawkowy

Podanie o egzamin sprawdzający

Podanie o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego

Numer konta do wpłat za duplikat legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego

Klauzula informacyjna

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Wzór wniosku o udzielenie pomocy psychologicznej

Wniosek o wypłatę należności za obiady