HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Przygotowania do budowy szkoły w lewobrzeżnej części Toruniu władze miasta rozpoczęły wiosną 1938 roku, a samą budowę rozpoczęto po roku przy obecnej ulicy Hallera. Wybuch wojny zniweczył te plany, a budowę samego gmachu dokończył okupant, pozostawiając go w tzw. stanie surowym. Okupant o nieukończonym gmachu szkoły przypomina sobie jesienią 1942 roku. To właśnie wtedy powstaje plan centralnej części fasady (patrz na rysunek poniżej), który znacząco różni się od polskiej koncepcji. Główne wejście nabiera bardziej reprezentacyjnego charakteru. Można się domyślić, że Niemcy nie chcieli zrobić tam szkoły. Może jakiś urząd? Tak czy inaczej, wizja ta zostaje tylko na papierze, a realizowana jest ta pierwotna – wymyślona przez polskich architektów.

Warto dodać, że w 1944 roku w nieukończonym jeszcze obiekcie działała fabryka broni spółki Wesselmann-Bohrer. W 1947 roku budynek został wykończony i ulokowano w nim Szkołę Podstawową nr 18, którą w 1948 roku przekształcono w 11-letnią szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego.

Budynek powstał w stylu modernistycznym i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej. Na uwagę zasługuje monumentalne wejście do budynku oraz cztery rzędy połączonych z sobą okien w białym „obramowaniu” znajdujące się w ścianie frontowej. Gmach zachowuje także typową dla modernizmu symetrię.

Podział szkoły na Szkołę Podstawową nr 14 i III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego następuje osiemnaście lat później. Trzy lata wcześniej, bo w 1963 roku, część uczniów przenosi się do nowo otwartego pawilonu.

W latach ’80, szkoły ponownie połączono, a w 1991 r. ostatecznie III LO przeniosło się na Skarpę. Od tego czasu do 1999 r., SP 14 miała dla siebie cały budynek, a początek nowego wieku przynosi reformę oświatową i początek Zespołu Szkół Nr 14 czyli połączonych Gimnazjum Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 14 , który przetrwał dwie dekady.