Quiz historyczny

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym Quizie Historycznym poświęconym legendarnemu błękitnemu generałowi – Józefowi Hallerowi. Patronat nad przedsięwzięciem objął Instytut Pamięci Narodowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie.


Śladami Błękitnego Generała Józefa Hallera – edukacyjna wycieczka do Krakowa

W dniach 26 – 27 września br. uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej „Śladami Błękitnego Generała”. Zwiedzaliśmy miejsca w okolicach Krakowa związane z generałem Józefem Hallerem.
W Jurczycach odwiedziliśmy stary, drewniany dworek, w którym urodził się Naczelny Wódz Błękitnej Armii. W tej samej miejscowości udaliśmy się do Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.
Byliśmy również przed pomnikiem Józefa Hallera ufundowanym przez mieszkańców gminy Skawina.
We wsi Radziszów odwiedziliśmy grób rodziny Hallerów, natomiast w Krakowie udaliśmy się do kościoła św. Agnieszeki gdzie znajduje się grób Generała Błękitnej Armii.
Ostatni dzień naszej podróży spędziliśmy w parku rozrywki – Energylandia.


Obóz wyzwań

19 września nasi uczniowie pod opieką p. Ryszarda Leśniewicza brali udział w grze terenowej „Błękitny obóz wyzwań” organizowanym przez Fundację Archipelag Inicjatyw w ramach projektu „Duch Błękitnej Armii”.
Cały obóz składał się z podobozów, a każda z drużyn miała za zadanie zrealizować wyzwania sprawnościowe, manualne i intelektualne. Dzięki temu nasi uczniowie mogli zasmakować trudów żołnierskiego życia.
Projekt „Duch błękitnej Armii” ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej roli jaką odegrała Armia gen. Hallera w czasie wyzwalania ziem północnej Polski.

Duch Błękitnej Armii


W czerwcu 2019 roku obyło się głosowanie na patrona naszej Szkoły w wyniku którego, spośród dwóch najczęściej proponowanych nazw (Błękitnej Armii i Wojska Polskiego) największą liczbę głosów zdobyła Błękitna Armia.

Planujemy aby uroczyste nadanie imienia szkole nastąpiło 4 czerwca 2020 roku, w dniu 60 rocznicy śmierci Generała Józefa Hallera, dowódcy Błękitnej Armii. Rok 2020 to również setna rocznica przyłączenia Torunia do Wolnej Polski. Dzięki Hallerowi i jego Błękitnej Armii 18 stycznia 1920r. Toruń powrócił do Macierzy.

W tym czasie będziemy przygotowywać się do tych podniosłych obchodów uczestnicząc
w licznych działaniach, mających na celu przybliżenie uczniom, ich opiekunom oraz lokalnej społeczności, historii Błękitnej Armii oraz sylwetki jej założyciela i dowódcy – generała Józefa Hallera.

Na naszej stronie internetowej, będziemy systematycznie zamieszczać relacje z przebiegu naszych działań.

Historia Błękitnej Armii: https://histmag.org/Dla-Ciebie-Polsko-i-dla-Twojej-chwaly.-Blekitna-Armia-Hallera-i-jej-droga-do-Ojczyzny-14230