TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY2021/2022


Nabór do szkół ponadpodstawowych – link do logowania


Nabór do szkół ponadpodstawowych – link do strony miejskiej


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022


Oferta szkół ponadpodstawowych

Dzień dobry, w związku z tym, że w obecnej sytuacji nie możemy zaprosić  Państwa uczniów  na drzwi otwarte do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru, przesyłamy prezentację, którą chcielibyśmy przybliżyć ósmoklasistom naszą szkołę i poinformować o klasach, które proponujemy w roku szkolnym 2021/22. W tym celu przesyłam link i uprzejmie proszę o udostępnienie do Państwa uczniom :  https://www.youtube.com/watch?v=hfqro8ZETNM&t=1s

Branżowa Szkoła I stopnia BLOK

Szkoły Sokrates w Toruniu

Technikum dla młodzieży

Technikum TEB Edukacja

Rekrutacja do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu

VII Liceum Ogólnokształcące

ZST Toruń

Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

Klasa sportowa w VIII Liceum Ogólnokształcącym

Oferta edukacyjna VIII liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 8

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Katalog szkół branżowych i technicznych
Katalog szkół branżowych i technicznych – strona UMT