Koszt obiadów za miesiąc

Wrzesień 2019 – 49 zł płatne do 20.09.2019 r.
Październik 2019 – 77 zł płatne do 20.09.2019 r.
Listopad 2019 – 66,50 płatne do 15.10.2019 r.
Grudzień 2019 – 52,50 zł płatne do 15.11.2019 r.
Styczeń i luty 2020 (49,00 + 52,50) – 101,50 zł płatne do 15.01.2020 r.
Marzec 2020 – 77 zł płatne do 15.02.2020 r.
Kwiecień 2020 – 52,50 płatne do 15.03.2020 r.          
     
Nr. Konta: 68 1160 2202 0000 0000 6172 5239

Wniosek o wypłatę należności za obiady

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej.

 1. Zapisy na obiady odbywają się u Pani intendent, na początku września każdego roku szkolnego(dokładną datę ustala dyrektor szkoły).
 2. W pierwszej kolejności zapisani zostają uczniowie, którym obiady finansuje MOPR lub CARITAS oraz uczniowie klas sportowych.
 3. O zakwalifikowaniu ucznia na obiady decyduje kolejność zgłoszenia oraz brak możliwości przygotowania obiadu dla dziecka w domu w związku
  z godzinami wykonywanej pracy.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia dostarczają zaświadczenie o godzinach swojej pracy.
 5. W sprawach nieuregulowanych o zapisaniu ucznia na obiady decyduje dyrektor szkoły.

Zasady regulujące wydawanie posiłków w stołówce.

 1. Posiłki wydawane są na przerwach po czwartej i piątej lekcji (godzina 1130 -1150 i 1235 – 1255).
 2. przerwa po czwartej lekcji przeznaczona jest dla uczniów I-III SP. Uczniowie klas I wchodzą jako pierwsi, pozostali uczniowie w kolejności przychodzenia. W wyjątkowych sytuacjach (zakończenie zajęć lekcyjnych o godzinie 1130, zawody sportowe i inne) uczniowie klas 4-7 SP i Gimnazjum mogą korzystać ze stołówki na przerwie po czwartej lekcji od godziny 1140;
 3. przerwa po piątej lekcji przeznaczona jest dla uczniów klas 4-7 SP i Gimnazjum. Uczniowie SP (z wyjątkiem klas pierwszych), którzy z różnych przyczyn nie zjedli obiadu na poprzedniej przerwie są wpuszczani do stołówki jako ostatni.
 4. Odwołanie obiadu należy zgłaszać do godz. 9.00 rano w przeddzień nieobecności dziecka w szkole. Odwołać obiad można telefonicznie
  pod numerem telefonu 56 657-02-31 (intendent), 652-05-39 (sekretariat).
 5. Odwołanie obiadu w dniu nieobecności dziecka w szkole nie zwalnia
  z uiszczenia opłaty za obiad w tym dniu.

Inne zasady regulujące pracę stołówki.

 1. W stołówce obowiązuje cisza.
 2. Na stołówce przebywają wyłącznie osoby jedzące obiady.
 3. Po skończonym posiłku uczniowie korzystający ze stołówki odnoszą brudne naczynia do okienka znajdującego się w korytarzu przy stołówce, a sztućce wkładają do przeznaczonej do tego miski.
 4. Informacje o cenach za obiady, terminach płatności wywieszane są na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych, przy stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
 5. Nieprzestrzeganie terminów płatności powoduje skreślenie z listy uczniów korzystających z obiadów.
 6. Z każdego obiadu 50 gr jest przeznaczone na zakup sprzętów kuchennych niezbędnych do prowadzenia stołówki.
 7. Istnieje możliwość skreślenia ucznia z listy korzystających z obiadów za rażące łamanie przez niego regulaminu stołówki i złe zachowanie.
 8. Wpłaty za obiady dokonuje się na konto :

Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń

nr konta : 68 1160 2202 0000 0000 6172 5239,

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc za który jest opłata za obiady.