Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu


Prezydium Rady Rodziców SP Nr 14 w Toruniu

Agnieszka Kowalewska – przewodniczący

Karolina Grabowska – z-ca przewodniczącego

Łukasz Winiarski – skarbnik

Marcin Wiśniewski – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Pietrzak

Grażyna Muzyka-Bombolewska

Edyta Jurkiewicz

Numer konta Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 14 – Bank Spółdzielczy 

96 9511 0000 2007 0005 1158 0001

– prosimy o wpisanie w tytule imienia i nazwiska, klasy dziecka oraz za co jest płatność: składka na Radę Rodziców, składka na ksero.

Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo to prosimy o podzielenie składki na równe kwoty dla każdego z dzieci. Jeśli wpłata jest na konto, proszę podać dane wszystkich dzieci i klasy. Jeśli wpłata jest do Wychowawcy lub Skarbnika klasowego składkę 50zł dzielimy np. przy dwójce dzieci po 25zł dla każdej klasy.


Adres mailowy prezydium Rady Rodziców

rr.sp14torun@gmail.com

wnioski.rr.sp14torun@gmail.com


UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,
W imieniu Prezydium Rady Rodziców SP nr 14 w Toruniu chciałam poinformować, że po przeanalizowaniu ofert jakie otrzymaliśmy od Ubezpieczycieli w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów – podjęliśmy decyzję w sprawie wyboru Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A na kolejny rok szkolny 2021/2022.

 

Wzorem lat ubiegłych poniżej przesyłam najważniejsze informacje.

 1. Polisy zawarte zostały w wersji elektronicznej w dwóch wariantach polisowych:
 • Polisa I – główna suma ubezpieczenia 20.000,00 zł => składka 43,00 zł / od ucznia.
 • Polisa II – główna suma ubezpieczenia 25.000,00 zł => składka 52,00 zł / od ucznia.
 1. Aktualny zakres ubezpieczenia NNW uczniów na rok 2021/2022 wraz z wysokościami świadczeń i składkami – znajduje się w załączniku pdf.

    Do wyboru jeden z dwóch wariantów polisowych.

 1. Najważniejsze zmiany:
 • Opcja podstawowa + Opcje dodatkowe – wprowadzono w sumie pięć dodatkowych opcji, a składka pozostała bez zmian.
 • Znacznie wyższe SU w Opcjach szpitalnych – 120 zł/dzień przez pierwsze 10 dni, a po 11 dniu wypłata 80 zł/dzień (zarówno dotyczy pobytu w szpitalu w wyniku choroby oraz następstw nieszczęśliwych wypadków).
 • Uraz niepowodujący uszczerbku na zdrowiu tj., uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych – o połowę wyższa SU 300 zł i 375 zł dla poszczególnych wariantów.
 • Obie polisy są bardzo korzystne pod względem wysokości świadczeń oraz wprowadzenia dodatkowych Opcji w ramach utrzymania dotychczasowej składki.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) pozostają te same.
 • Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu bez dodatkowej składki.

4. Zawarcie ubezpieczenie dla dziecka wystarczy kilka prostych kroków:

 1. Okres ubezpieczenia: od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022
 2. Termin zawarcia ubezpieczenia do 15 października 2021
 1. Uwaga:

Numer ID klienta jest aktualny do 15 października 2021 (do tego dnia można zawierać umowy).

Zachęcamy jednak wszystkich Państwa do ubezpieczenia dzieci, jak najszybciej.

Bardzo ważne, by użyć podany numer ID klienta. Tylko dzięki niemu wszystkie umowy będą „grupowane”.

 

Szczegóły w załącznikach.

InterRisk – ulotka

InterRisk – sumy ubezpieczenia

Pozdrawiam,

Karolina Grabowska

Z-ca Przewodniczącego

Prezydium Rady Rodziców SP nr 14


 

Petycja w sprawie budowy hali sportowej