Prezydium Rady Rodziców

Edyta Kranc – przewodnicząca

Emanuel Dąbrowski – z-ca przewodniczącego

Barbara Sulkowska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Beata Berlińska-Floss

Agnieszka Gołda

Skarbnik

Hanna Lewandowska

 

numer konta Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 14 – Bank Spółdzielczy

96 9511 0000 2007 0005 1158 0001

adres mailowy prezydium Rady Rodziców

radarodzicowzs14@gmail.com