Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu


Prezydium Rady Rodziców SP Nr 14 w Toruniu

Agnieszka Kowalewska – przewodniczący

Karolina Grabowska – z-ca przewodniczącego

Łukasz Winiarski – skarbnik

Marcin Wiśniewski – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Pietrzak

Grażyna Muzyka-Bombolewska

Edyta Jurkiewicz

Numer konta Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 14 – Bank Spółdzielczy 

96 9511 0000 2007 0005 1158 0001

– prosimy o wpisanie w tytule imienia i nazwiska, klasy dziecka oraz za co jest płatność: składka na Radę Rodziców, składka na ksero.

Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo to prosimy o podzielenie składki na równe kwoty dla każdego z dzieci. Jeśli wpłata jest na konto, proszę podać dane wszystkich dzieci i klasy. Jeśli wpłata jest do Wychowawcy lub Skarbnika klasowego składkę 50zł dzielimy np. przy dwójce dzieci po 25zł dla każdej klasy.


Adres mailowy prezydium Rady Rodziców

rr.sp14torun@gmail.com

wnioski.rr.sp14torun@gmail.com


UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW w roku szkolnym 2020/2021

W imieniu Prezydium Rady Rodziców SP nr 14 w Toruniu chciałam poinformować, że podjęta została przez nas decyzja w sprawie wyboru Ubezpieczyciela InterRisk TU S.A odnośnie ubezpieczenia NNW uczniów na kolejny rok szkolny 2020/2021.

Proponujemy rodzicom/opiekunom uczniów naszej szkoły możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia NNW uczniów.

Wzorem roku ubiegłego zostały zawarte dwie polisy:

1) Polisa I – suma ubezpieczenia 20.000,00 zł => składka 42,40 zł / od ucznia.

2) Polisa II – suma ubezpieczenia 25.000,00 zł => składka 52,00 zł / od ucznia.

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń, jest taki sam jak w poprzednim roku, poza świadczeniem związanym z pobytem w szpitalu.

W tym roku zmieniona została oferta w ramach zwiększenia składki o symboliczną „złotówkę” tzn. świadczenie za pobyt w szpitalu zostało zwiększone z 50,00 zł / za 1 dzień, na 100,00 zł / za każdy dzień.

Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NNW – płatne od 1 dnia (pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni) tj. 100,00 zł / za każdy dzień.

Natomiast świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby – płatne od 2-go dnia (pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni) tj. 100,00 zł / za każdy dzień.

W załączeniu przedstawiamy ofertę wirtualną wraz z kodem ID klienta, celem dokonania zgłoszenia na stronie https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline + ID klienta

Akcja szkolna 2020/2021 odnośnie ubezpieczenia NNW uczniów trwa od 01.09.2020 do 15.10.2020.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości ubezpieczenia Państwa dzieci, bez zbędnych formalności, z opcją zawarcia umowy przez Internet.

Krótka instrukcja: „Jak ubezpieczyć dziecko?”

  1. Wybieramy wirtualną ofertę ubezpieczenia na stronie https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i

wprowadzamy kod (numer ID): dbagd

  1. Po wpisaniu kodu wybieramy „Sprawdź ofertę”
  2. Pojawia nam się napis „Witaj, przygotowaliśmy 2 oferty ubezpieczenia szkolnego specjalnie dla Ciebie!”
  3. Pod podanym linkiem, są dwie opcje ubezpieczenia dziecka. Każdy rodzic indywidualnie wybiera tą, która mu bardziej odpowiada. Przed kliknięciem kup ubezpieczenie musimy zaakceptować oświadczenie zgody na dole strony.
  4. Pojawia nam się strona, gdzie uzupełniamy dane. Najpierw swoje, a poniżej dziecka
  5. Gdy wypełnimy na dole strony po stronie prawej jest odnośnik „dodaj osobę”.
  6. Klikamy na niego i następnie wybieramy „przejdź do podsumowania”.
  7. Standardowo pojawia nam się płatność w rożnych wariantach. Należną kwotę uiszczamy za pomocą typowej płatności elektronicznej.
  8. Po opłaceniu, każdy rodzić dostanie umowę ubezpieczenia na podany w formularzu adres mailowy.

Uwaga: Numer ID klienta jest aktualny do 15 października 2020 (do tego dnia można zawierać umowy).

Zachęcamy jednak wszystkich Państwa do ubezpieczenia dzieci, jak najszybciej.

Bardzo ważne, by użyć podany numer ID klienta. Tylko dzięki niemu wszystkie umowy będą „grupowane.

Pozdrawiam serdecznie,

Karolina Grabowska

Z-ca Przewodniczącego

Prezydium Rady Rodziców SP nr 14

Roszczenia należy zgłaszać  przez stronę internetową Interrisk. W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Minikowskim tel. 505 – 107 – 091. Numer polisy EDU A/P 082958.


Petycja w sprawie budowy hali sportowej