Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I półrocze od 03.09.2018r. do 11.01.2019r.

03.09.2017r.(poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
12-13.09.2018r. (środa-czwartek) zebranie dla rodziców klas I – III szkoły podstawowej
18.09.2018r. (wtorek) zebranie Rady Pedagogicznej
19.09.2018r. (środa) zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum
21.09. 2018r. Sprzątanie Świata(klasy 1-3 i 4-8 SP i III Gim.)
26.09.2018r. zebranie Rady Rodziców SP 14
04.10.2018r. Uroczystość posadzenia dębu pamięci
10.10.2018r. pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów
14.10.2018r (niedziela) Dzień Edukacji Narodowej
październik/listopad próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum i klas 8
01.11.2018r. (czwartek) Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
02.11.2018r. (piątek) Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur w świetlicy)
6,7,8.11.2018r. konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
6,7,8.11.2018r. konsultacje dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum
08.11.2018r. (czwartek) Apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 1-3
09.11.2018r. .(piątek) Apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-8 i III gim.
11.11.2018r.(niedziela) Święto Niepodległości
11,12,13.12.2018r. zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
11,12,13.12.2018r. zebranie dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej III gimnazjum – w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną  z przedmiotu na I półrocze – konsultacje
grudzień/styczeń próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum(OPERON lub Nowa Era lub GWO) i klas 8
21.12.2018r.(piątek) Jasełka szkolne i wigilie klasowe
24-31.12.2018r. przerwa świąteczna
27, 28.12.2018r. dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

01.01.2019r.(wtorek) Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
06.01.2019r. (niedziela) Trzech Króli
10.01.2019r. (czwartek) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
14 -26.01.2019r. ferie zimowe
29.01.2019r.(wtorek) podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
30,31.01.2019r. zebranie dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej
30,31.01.2019r. zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum