Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

II półrocze (26.02.2018 do 22.06.2018)

01.03.2018r.(czwartek) – Udział uczniów klas trzecich gimnazjum w Sympozjum Nowoczesne Technologie

w Motoryzacji”

07.03.2018r.(środa) – Drzwi otwarte w klasach 1-3 szkoły podstawowej i w oddziale przedszkolnym

15.03.2018r.(czwartek) – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”

16.03.2018r.(piątek) – udział uczniów klas trzecich gimnazjum w II Forum Zawodowców w Toruniu

marzec/kwiecie2018r.– dwugodzinne zajęcia dla uczniów klasy 3a badające predyspozycje zawodowe

19-21.03.2018r. – Rekolekcje Wielkopostne

26.03.2018r.(poniedziałek) – dwugodzinne zajęcia dla uczniów klasy 3b badające predyspozycje zawodowe

29.03– 03.04.2018r.– Wiosenna przerwa świąteczna

29-30.03,03.04.2018r. – dyżury w świetlicy

04.04.2018r.(środa) – Zebranie dla rodziców uczniów klas 4-7 SP i II-III Gim.

04-05.04.2018r.(środa-czwartek) – Zebranie dla rodziców uczniów klas 0-3 SP

09.04.2018r.(poniedziałek) – dwugodzinne zajęcia dla uczniów klasy 3c badające predyspozycje zawodowe

18.04.2018r.(środa) – Egzamin gimnazjalny -część humanistyczna

19.04.2018r.(czwartek) – Egzamin gimnazjalny -część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r.(piątek)– Egzamin gimnazjalny -część językowa

18-20.04.2018r.(środa-piątek) – Dni wolne dla uczniów klas IV -VII SP i II Gim.

20.04.2018r.(piątek) – Dzień wolny dla uczniów klas 1-3 SP(dyżur w świetlicy)

24.04.2018r.(wtorek) – Test Umiejętności Trzecioklasisty – język polski

25.04.2018r.(środa) – Test Umiejętności Trzecioklasisty – matematyka

01.05.2018r.(wtorek) – Święto Pracy – dzień wolny

02.05.2018r.(środa) – Święto Flagi Państwowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

02.05.2018r.(środa) – dyżur w świetlicy

03.05.2018r.(czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

04.05.2018r.(piątek) – dyżur w świetlicy

 

16.05.2018r.(środa) – Zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VII SP i II-III Gim.( w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego)

18.05.2018r.(piątek) – „Bezpieczny użytkownik ruchu drogowego” spotkanie ze Strażą Miejską dla uczniów klas 4 SP

23-24.05.2018r.(środa-czwartek) – Zebranie dla rodziców uczniów klas 0-3 SP

22,23,24.05.2018r.– Próbny egzamin dla uczniów klas drugich gimnazjum

28,29,30.05.2018r. – Próbny egzamin uczniów klas siódmych

31.05.2018r.(czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

01.06.2018r.(piątek) – dyżur w świetlicy

06.06.2018r.(środa) – „Bezpieczne wakacje” spotkanie ze Strażą Miejską dla uczniów klas 1 SP

06.06.2018r.(środa) – „Płytka wyobraźnia” spotkanie ze Strażą Miejską dla uczniów klas 6 SP

08.06.2018r.(piątek) – Dzień Dziecka/Dzień sportu

12.06.2018r.(wtorek) – Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

18.06.2018r.(poniedziałek) – Podsumowujące Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.06.2018r.(wtorek) – Apel podsumowujący pracę Młodszej Grupy wiekowej – 2 tury

20.06.2018r.(środa) – Apele samorządowe podsumowujące pracę klas 4-6 SP i 1-3 Gim.

21.06.2018r.(czwartek) – Dzień z wychowawcą klasy 4-7 SP i 2-3 Gim.

21.06.2018r.(czwartek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas 1-3 SP i oddziału

przedszkolnego

godz. 16.00 – klasy 1

godz. 17.00 – klasy 2 i oddział „0”

godz. 18.00 – klasy 3

22.06.2018r.(piątek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas 4-7 SP i II-III Gim.

godz. 9.00 – klasy 4-6 SP

godz. 10.45 – klasy 7 SP i 2-3 Gim.

 

———————————————————————————————————————————

I półrocze od 04.09.2017r. do 09.02.2018r.

04.09.2017r.(poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

06.09.2017r.(środa) – zebranie dla rodziców oddziału zerowego

13.09.2017r.(środa) – zebranie dla rodziców klas I szkoły podstawowej

14.09.2017r.(czwartek) – zebranie Rady Pedagogicznej

20-21.09.2017r.(środa-czwartek) – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas II-III szkoły podstawowej

20.09.2017r.(środa) – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV -VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum

wrzesień 2017r.– Sprzątanie Świata(klasy 1-3 i 4-7 SP i II-III Gim.)

27.09.2017(środa) – zebranie Rady Rodziców SP 14

Październik 2017r. – wykonywanie zdjęć klasowych-aula szkolna

10-11.10.2017r.(wtorek-środa)– pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów

14.10.2017r.(sobota) – Dzień Edukacji Narodowej

25,26,27.10.2017r.( środa, czwartek, piątek) – próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum

08.11.2017r.(środa) – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

oraz klas II-III gimnazjum-konsultacje

01.11.2017r.(środa) – Święto Zmarłych-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych

11.11.2017r.(sobota) – Święto Niepodległości

15-16.11.2017r.(środa-czwartek) – zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 0-III

grudzień 2017r. – próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum(OPERON lub Nowa Era lub GWO)

19.12.2017r.(wtorek) –zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej II-III gimnazjum –

w tym uczniów zagrożonych oceną niedostatecznąz przedmiotu na I półrocze – konsultacje

22.12.2017r.(piątek) – Jasełka szkolne i wigilie klasowe

23-31.12.2017r. – przerwa świąteczna

27,28,29.12.2017r. – dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem

01.01.2018r.(poniedziałek)– Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych

06.01.2018r.(sobota) – Trzech Króli

30.01.2018r.(wtorek) – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

05.02.2018r.(poniedziałek) – podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej

07-08.02.2018r.(środa-czwartek) – zebranie dla rodziców uczniów klas 0-III szkoły podstawowej

07.02.2018r.(środa) –zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum

12.02.-25.02.2018r.– ferie zimowe