Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

I półrocze od 02.09.2019r. do 24.01.2020r.

02.09.2019r.(poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
10-11.09.2019r. (wtorek -środa) zebranie dla rodziców klas I – III szkoły podstawowej
12.09.2019r. (czwartek)

godz. 14.40-aula

zebranie Rady Pedagogicznej
18-19.09.2019r. (środa-czwartek) zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
20.09. 2019r.(piątek) sprzątanie Świata
26.09.2020r. (poniedziałek) zebranie Rady Rodziców SP 14
10.10.2019r.(czwartek) pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów
14.10.2019r (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych(dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
listopad/grudzień 2019r. próbny egzamin dla uczniów klas 8
01.11.2019r. (piątek) Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
6-7.11.2019r.(środa-czwartek) konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
6-7.11.2019r.(środa-czwartek) konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII
07.11.2019r. (czwartek) apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 1-3
08.11.2019r.(piątek) apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-8
11.11.2019r.(niedziela) Święto Niepodległości
11-12.12.2019r.(środa-czwartek) zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
11-12.12.2019r.(środa-czwartek) zebranie dla wszystkich rodziców uczniów klas IV-VIII w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną  z przedmiotu na I półrocze
20.12.2019r.(piątek) Jasełka szkolne i wigilie klasowe
23-31.12.2019r. przerwa świąteczna
27, 30.12.2019r.

(piątek, poniedziałek)

dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem
01.01.2020r.(środa) Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
2-3.01.2020r.

(czwartek-piątek)

dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem
06.01.2020r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
styczeń/luty 2020r. próbny egzamin dla uczniów klas klas 8
16.01.2020r. (czwartek) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
21.01.2020r.(wtorek) podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
22-23.01.2020r.(środa-czwartek) zebranie dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej
22-23.01.2020r.(środa-czwartek) zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
23-24.01.2020r.(czwartek-piątek) apele podsumowujące prace szkoły w I półroczu
27.01.-09.02.2020r. ferie zimowe

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

02-03.01.2020r.
(czwartek-
piątek)
Dni po Nowym Roku
21.04.2020r.
(wtorek)     
Egzaminy klas 8 – j. polski
22.04.2020r.
(środa) 
Egzaminy klas 8 – matematyka
23.04.2020r.
(czwartek)
Egzaminy klas 8 – j. obcy nowożytny(angielski lub niemiecki)
04.06.2020r.
(czwartek)
Uroczystość nadania Imienia SP 14
12.06.2020r.
(piątek)
Dzień po Bożym Ciele

Pozostaje 1 dzień

W czasie dodatkowych dni wolnych pełnione są dyżury przez nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00 według ustalonego harmonogramu.