Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

II półrocze 28.01.2019 do 21.06.2019

30-31.2019(środa-czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas 1-3, 4-8 szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum

31.01.2019r.(czwartek) – Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

31.01.2019r.(czwartek) – Apel podsumowujący pracę szkoły dla klas 1-3 szkoły podstawowej – 4 i 5 h lekcyjna

08.02.2019r.(piątek) – Apel podsumowujący pracę szkoły:

3h lekcyjna klasy 4-6 SP

5h lekcyjna klasy 7 i 8 SP oraz 3 gimnazjum

08.02.2019r.(piątek) – 4h lekcyjna prezentacja szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej dla uczniów klas

ósmych i trzecich gimnazjum

15.02.2019r.(piątek) – próbny egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjum-część językowa

13.02.2019r.(środa) – Drzwi otwarte w klasach 1-3 szkoły podstawowej

5-7.03.2019r. – próbny egzamin dla uczniów klas ósmych

12-14.03.2019r. – Rekolekcje Wielkopostne

21.03.2019r.(czwartek) – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”

21.03.2019r.(czwartek) – Pierwszy Dzień Wiosny

27.03.2019r.(środa) – konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8 SP i 3 Gim.

4-5.04.2019r.(środa-czwartek) – zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

10-12.04.2019r.(środa-piątek) – zewnętrzne egzaminy dla uczniów klas trzecich gimnazjum

10-12.04.2019r.(środa-czwartek) – dni wolne dla uczniów 1-8 szkoły podstawowej, nauczyciele niezaangażowani w pracę zespołów nadzorujących egzamin pełnią dyżur w świetlicy szkolnej według ustalonego wcześniej harmonogramu

15-17.04.2019r.(poniedziałek-środa) – zewnętrzny egzamin dla uczniów klas ósmych

15-17.04.2019r.(poniedziałek-środa) – dni wolne dla uczniów 1-7 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum, nauczyciele niezaangażowani w pracę zespołów nadzorujących egzamin pełnią dyżur w świetlicy szkolnej według ustalonego wcześniej harmonogramu

18–23.04.2019r.– Wiosenna przerwa świąteczna

18-19.04,23.04.2019r. – dyżury w świetlicy

01.05.2019r.(wtorek) – Święto Pracy – dzień wolny

02.05.2019r.(czwartek) – Święto Flagi Państwowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

02.05.2019r.(czwartek) – dyżur w świetlicy

03.05.2019r.(piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

8-9.05.2019r.(środa-czwartek) – Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3 SP

15-16.05.2019r.(środa-czwartek) – Zebranie dla rodziców uczniów klas 4-8 SP i III Gim.

kwiecień/maj – Test Umiejętności Trzecioklasisty – język polski

kwiecień/maj – Test Umiejętności Trzecioklasisty – matematyka

22,23,24.05.2019r.– Próbny egzamin dla uczniów klas siódmych

31.05.2019r.(piątek) – Dzień Dziecka/Dzień sportu

10.06.2019r.(środa) – Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.06.2019r.(czwartek) – Podsumowujące Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14.06.2019r.(piątek) – Apel podsumowujący prace Młodszej Grupy wiekowej – 2 tury

17.06.2019r.(poniedziałek) – Apele samorządowe podsumowujące prace klas 4-8 SP i 3 Gim.

18.06.2019r.(wtorek) – Dzień z wychowawcą klasy 4-8 SP i 3 Gim.

18.06.2019r. (wtorek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas 1-3 SP

godz. 16.00 – klasy 1

godz. 17.00 – klasy 2

godz. 18.00 – klasy 3

19.06.2019r.(środa) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas 4-8 SP i III Gim.

godz. 8.30 – klasy 4 SP

godz. 10.00 – klasy 5-6 SP

godz. 11.30 – klasy 7-8 SP i 3 Gim.

20.06.2019r.(czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

 

 

I półrocze od 03.09.2018r. do 11.01.2019r.

03.09.2017r.(poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
12-13.09.2018r. (środa-czwartek) zebranie dla rodziców klas I – III szkoły podstawowej
18.09.2018r. (wtorek) zebranie Rady Pedagogicznej
19.09.2018r. (środa) zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum
21.09. 2018r. Sprzątanie Świata(klasy 1-3 i 4-8 SP i III Gim.)
26.09.2018r. zebranie Rady Rodziców SP 14
04.10.2018r. Uroczystość posadzenia dębu pamięci
10.10.2018r. pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów
14.10.2018r (niedziela) Dzień Edukacji Narodowej
październik/listopad próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum i klas 8
01.11.2018r. (czwartek) Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
02.11.2018r. (piątek) Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur w świetlicy)
6,7,8.11.2018r. konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
6,7,8.11.2018r. konsultacje dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum
08.11.2018r. (czwartek) Apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 1-3
09.11.2018r. .(piątek) Apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-8 i III gim.
11.11.2018r.(niedziela) Święto Niepodległości
11,12,13.12.2018r. zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
11,12,13.12.2018r. zebranie dla rodziców uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej III gimnazjum – w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną  z przedmiotu na I półrocze – konsultacje
grudzień/styczeń próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjum(OPERON lub Nowa Era lub GWO) i klas 8
21.12.2018r.(piątek) Jasełka szkolne i wigilie klasowe
24-31.12.2018r. przerwa świąteczna
27, 28.12.2018r. dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

01.01.2019r.(wtorek) Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
06.01.2019r. (niedziela) Trzech Króli
10.01.2019r. (czwartek) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
14 -26.01.2019r. ferie zimowe
29.01.2019r.(wtorek) podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
30,31.01.2019r. zebranie dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej
30,31.01.2019r. zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum