Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I półrocze od 01.09.2020r. do 12.02.2021r.

01.09.2020r.(wtorek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
02.09.2020(środa) zebranie dla rodziców uczniów klas I
08.09.2020r. (wtorek) zebranie dla rodziców uczniów klas IV
10.09.2020(czwartek) zebranie dla rodziców klas uczniów II-III
15.09.2020r. (wtorek) godz. 16.45-zdalnie zebranie Rady Pedagogicznej
16.09.2020r.(środa) zebranie dla rodziców klas uczniów V-VI
17.09.2020r.(czwartek) zebranie dla rodziców klas uczniów VII-VIII
18.09.2020r.(piątek) sprzątanie Świata-pogadanki w klasach na temat ekologii
24.09.2020r.(czwartek) zebranie Rady Rodziców SP 14
08-09.10.2020r. (czwartek-piątek) pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
14.10.2020r (środa) Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
listopad/grudzień 2020r. próbny egzamin dla uczniów klas 8
02.11.2020r. (poniedziałek) Dzień wolny po Święcie Zmarłych od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
06.11.2020r.(piątek) Uroczystość nadanie imienia „Błękitnej Armii” Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu
06.11.2020r.(piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
11.11.2020r.(środa) Święto Niepodległości(dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych)
17-18.11.2020r. (wtorek-środa) konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
18-19.11.2020r. (środa-czwartek) Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII
22.12.2020r.(wtorek) Wigilie klasowe
23-31.12.2020r. przerwa świąteczna
23, 28, 29, 30.12.2020r.   dyżur nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem  
01.01.2021r.(piątek)  Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
04-05.01.2021r. (poniedziałek-wtorek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)  
06.01.2021r. (środa) Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
Do dnia 25.01.2021r. (poniedziałek) Wpisanie w dzienniku elektronicznym ocen z przedmiotów zgodnie z obowiązującą skalą ocen śródrocznych.
02.02.2021r. (wtorek) -zdalnie klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
08.02.2021r.(poniedziałek) – zdalnie podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
luty /marzec 2021r. próbny egzamin dla uczniów klas 8
09-11.02.2021r. (wtorek, środa, czwartek) zebranie dla rodziców uczniów klas I-VIII
10.02.2021r.(środa) Przekazanie wychowawcom klas podsumowania pracy szkoły w I półroczu 2020/2021 – do odczytania uczniom na godzinach-wychowawczych
15.02.-26.02.2021r. ferie zimowe

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu
02.11.2020 (poniedziałek) – dzień po Święcie Zmarłych
06.11.2020 (piątek) – uroczystość nadania imienia Błękitnej Armii Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu
04.01.2020 (poniedziałek) – dzień po Nowym Roku
05.01.2020 (wtorek) – dzień przed świętem Trzech Króli
25.05.2020 (wtorek) – egzaminy klas 8 – j. polski
26.05.2020 (środa) – egzaminy klas 8 – matematyka
27.05.2020 (czwartek) – egzaminy klas 8 – j.obcy nowożytny (angielski lub niemiecki)
04.06.2020 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

W czasie dodatkowych dni wolnych pełnione są dyżury przez nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00 według ustalonego harmonogramu.