Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I półrocze od 01.09.2021r. do 14.01.2022r.

01.09.2021r.(środa)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
08-09.09.2021r. (środa-czwartek)Zebranie dla rodziców uczniów klas I
14.09.2021r. (wtorek) godz. 16.00-zdalnieZebranie Rady Pedagogicznej
15.09.2021r.(środa)Zebranie dla rodziców klas uczniów II-III
15-16.09.2021r. (środa-czwartek)Zebranie dla rodziców klas uczniów IV-VIII
17.09.2021r.(piątek)Sprzątanie Świata-pogadanki w klasach na temat ekologii
21-22.09.2021r. (wtorek-środa)Wykonywanie zdjęć klasowych – aula szkolna
23.09.2021r.(środa) – aula szkolnaZebranie Rady Rodziców SP 14
08.10.2021r.(piątek)Uroczystość nadania imienia „Błękitnej Armii” Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu
08.10.2021r.(piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – w uroczystości nadania imienia biorą udział nauczyciele, uczniowie zaangażowani w przygotowanie uroczystości oraz wyznaczone 2-osobowe delegacje uczniów z klas I-VIII (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
12-13.10.2021r. (wtorek-środa)Pasowanie uczniów klas pierwszych
14.10.2021r (czwartek)Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
15.10.2021r.(piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
26.27.28.10 2021r. (wtorek, środa, czwartek)Próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas 8
01.11.2021r. (poniedziałek)Wszystkich Świętych – dzień od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
03.11.2021r. (środa)Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
04.11.2021r. (czwartek)Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII
11.11.2021r.(czwartek)Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
12.11.2021r.(piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
Listopad/grudzień 2021r.Egzaminy próbne ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych
do 10.12.2021r.(poniedziałek)Wpisanie w dzienniku elektronicznym proponowanych ocen niedostatecznych z przedmiotów zgodnie z obowiązującą skalą ocen śródrocznych oraz poinformowanie rodziców uczniów o tych ocenach.
22.12.2021r.(środa)Wigilijne spotkania klasowe
23-31.12.2021r.Przerwa świąteczna
23, 27, 28, 29, 30.12.2021r.Dyżur nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem
do dnia 03.01.2022r. (poniedziałek)Wpisanie w dzienniku elektronicznym ocen za I półrocze z przedmiotów zgodnie z obowiązującą skalą ocen śródrocznych.
06.01.2022r.(czwartek)Święto Trzech Króli-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
10.01.2022r.(poniedziałek)Klasyfikacyjne i podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
12.01.2022r.(środa)Zebranie dla rodziców uczniów klas I-III zdalnie
12.01.2022r.(środa)Zebranie dla rodziców klas uczniów IV-VIII zdalnie
13.01.2022r.(czwartek)Przekazanie wychowawcom klas podsumowania pracy szkoły w I półroczu 2021/2022 – do odczytania uczniom na godzinach-wychowawczych
17-28.01.2022r.Ferie zimowe

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu

08.10.2021r. (piątek)Uroczystość nadania imienia Błękitnej Armii Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu
15.10.2021r. (piątek)Dzień po Dniu Edukacji Narodowej
12.11.2021r. (piątek)Dzień po Święcie Niepodległości
02.05.2022r. (poniedziałek)Święto Flagi Państwowej
24.05.2022r. (wtorek)Egzaminy klas 8 – j. polski
25.05.2022r. (środa)Egzaminy klas 8 – matematyka
26.05.2022r. (czwartek)Egzaminy klas 8 – j. obcy nowożytny(angielski lub niemiecki)
17.06.2022r. (piątek)Dzień po Bożym Ciele

W czasie dodatkowych dni wolnych pełnione są dyżury przez nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach 6.45-16.45 według ustalonego harmonogramu.