Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

II półrocze (10.02.2020 do 26.06.2020)

18.02.2020r.(wtorek) Drzwi otwarte w klasach 1-3 szkoły podstawowej
24.02.2020r.(poniedziałek) Dyskoteka karnawałowa dla uczniów klas 4-8
10-12.03.2020r. (wtorek-czwartek) Próbny egzamin ósmoklasisty
19.03.2020r.(czwartek) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”
20.03.2020r.(piątek) Pierwszy Dzień Wiosny „Błękitny Festiwal Filmowy”
25-26.03.2020r. (środa-czwartek) Konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3
25.03.2020r. (środa) Konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8
30,31.03. – 01.04.2020r. (poniedziałek – środa) Rekolekcje Wielkopostne
09-14.04.2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
09, 10, 14.04.2020r. (czwartek, piątek, wtorek) Dyżury w świetlicy według wcześniej ustalonego harmonogramu
21.04.2020r.(wtorek) Zewnętrzny egzamin ósmoklasisty – j. polski
22.04.2020r.(środa) Zewnętrzny egzamin ósmoklasisty – matematyka
23.04.2020r.(czwartek) Zewnętrzny egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny
21-23.04.2020r. (wtorek-czwartek) Dni wolne dla uczniów klas 1-7 – dyżury w świetlicy szkolnej według ustalonego wcześniej harmonogramu pełnią nauczyciele niezaangażowani w pracę zespołów nadzorujących egzaminy
29.04.2020r.(środa) Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dla klas 1-3
30.04.2020r. (czwartek) Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dla klas 4-8
01.05.2019r.(piątek) Święto Pracy – dzień wolny
06.05.2020r. (środa) Test Umiejętności Trzecioklasisty – język polski
07.05.2020r. (czwartek) Test Umiejętności Trzecioklasisty – matematyka
12-13.05.2020r. (wtorek-środa) Międzyszkolny bieg terenowy im. „Błękitnej Armii”
13-14.05.2020r. (środa-czwartek) Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3 SP
13.05.2020r. (środa) Zebranie  z konsultacjami  dla rodziców uczniów klas 4-8
15.05.2020r.(piątek) Gra terenowa „Śladami Błękitnej Armii”
19-21.05.2020r. (wtorek-czwartek) Próbny egzamin dla uczniów klas siódmych
01.06.2020r. (poniedziałek) Dzień Dziecka
04.06.2020r. (czwartek) Uroczystość Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 14 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.06.2020r.(piątek) Marsz „Błękitnej Armii”
11.06.2020r. (czwartek) Boże Ciało – dzień wolny
12.06.2020r.(piątek) Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
12.06.2020r.(piątek) Dyżur w świetlicy szkolnej według wcześniej ustalonego harmonogramu
16.06.2020r.(wtorek) Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej
22.06.2020r.(poniedziałek) Podsumowujące Posiedzenie Rady Pedagogicznej
23.06.2020r.(wtorek) Apele podsumowujące pracę Młodszej Grupy Wiekowej
24.06.2020r.(środa) Apele samorządowe podsumowujące pracę klas 4-8
25.06.2020r. (czwartek) Dzień z wychowawcą
25.06.2020r. (czwartek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas 1-3 godz. 16.00 – klasy 1 godz. 17.00 – klasy 2 godz. 18.00 – klasy 3
26.06.2020r. (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klas 4-8 godz. 9.00 – klasy 4-5 godz. 10.30 – klasy 6-8

 

I półrocze od 02.09.2019r. do 24.01.2020r.

02.09.2019r.(poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
10-11.09.2019r. (wtorek -środa) zebranie dla rodziców klas I – III szkoły podstawowej
12.09.2019r. (czwartek)

 

godz. 14.40-aula

zebranie Rady Pedagogicznej
18-19.09.2019r. (środa-czwartek) zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
20.09. 2019r.(piątek) sprzątanie Świata
26.09.2020r. (poniedziałek) zebranie Rady Rodziców SP 14
10.10.2019r.(czwartek) pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów
14.10.2019r (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych(dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
listopad/grudzień 2019r. próbny egzamin dla uczniów klas 8
01.11.2019r. (piątek) Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
6-7.11.2019r.(środa-czwartek) konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
6-7.11.2019r.(środa-czwartek) konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII
07.11.2019r. (czwartek) apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 1-3
08.11.2019r.(piątek) apel z okazji Święta Niepodległości dla klas 4-8
11.11.2019r.(niedziela) Święto Niepodległości
11-12.12.2019r.(środa-czwartek) zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I-III
11-12.12.2019r.(środa-czwartek) zebranie dla wszystkich rodziców uczniów klas IV-VIII w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną  z przedmiotu na I półrocze
20.12.2019r.(piątek) Jasełka szkolne i wigilie klasowe
23-31.12.2019r. przerwa świąteczna
27, 30.12.2019r.

 

(piątek, poniedziałek)

dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem
01.01.2020r.(środa) Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
2-3.01.2020r.

 

(czwartek-piątek)

dyżury nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem
06.01.2020r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
styczeń/luty 2020r. próbny egzamin dla uczniów klas klas 8
16.01.2020r. (czwartek) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
21.01.2020r.(wtorek) podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
22-23.01.2020r.(środa-czwartek) zebranie dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej
22-23.01.2020r.(środa-czwartek) zebranie dla rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
23-24.01.2020r.(czwartek-piątek) apele podsumowujące prace szkoły w I półroczu
27.01.-09.02.2020r. ferie zimowe

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

02-03.01.2020r.
(czwartek-
piątek)
Dni po Nowym Roku
21.04.2020r.
(wtorek)     
Egzaminy klas 8 – j. polski
22.04.2020r.
(środa) 
Egzaminy klas 8 – matematyka
23.04.2020r.
(czwartek)
Egzaminy klas 8 – j. obcy nowożytny(angielski lub niemiecki)
04.06.2020r.
(czwartek)
Uroczystość nadania Imienia SP 14
12.06.2020r.
(piątek)
Dzień po Bożym Ciele

Pozostaje 1 dzień

W czasie dodatkowych dni wolnych pełnione są dyżury przez nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00 według ustalonego harmonogramu.