Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

II półrocze (26.02.2021r. do 25.06.2021r.)


(z uwagi na możliwe utrzymanie bądź wprowadzanie nowych obostrzeń sanitarnych niektóre terminy wydarzeń mogą ulec zmianie)

2 marca 2020r. (wtorek)Etap Wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
3 marca 2021r. (środa)Etap Wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka niemieckiego
9 marca 2021r. (wtorek)Etap Wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Biologii
10 marca 2021r. (środa)Etap Wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka francuskiego
17, 18, 19 marca 2021r. (środa, czwartek, piątek)Egzaminy próbne klas ósmych
od 1 kwietnia 2021r. (czwartek) do 6 kwietnia 2021r. (wtorek)Wiosenna przerwa świąteczna
1, 2, 6 kwietnia 2021r. (czwartek, piątek, wtorek)Dyżury w świetlicy szkolnej
14-15 kwietnia 2021r. (środa, czwartek)Konsultacje z rodzicami
22 kwietnia 2021r. (czwartek)Dzień Ziemi
30 kwietnia 2021r. (piątek)Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
5-6 maja 2021r. (środa, czwartek)Test kompetencji uczniów klas trzecich
12-13 maja 2021r. (środa, czwartek)Zebrania z rodzicami(poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych, w szczególności ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu)
25, 26, 27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek)Egzaminy zewnętrzne klas ósmych (w tych dniach są organizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów klas 1-3 SP)
1 czerwca 2021r. (wtorek)Dzień Dziecka – Dzień Sportu
3 czerwca 2021r. (czwartek)Boże Ciało Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
4 czerwca 2021r.  (piątek)Dyżury w świetlicy szkolnej
11 czerwca 2021r. (piątek)Uroczystość Nadania Imienia SP Nr 14 w Toruniu
14 czerwca 2021r. (poniedziałek)Klasyfikacyjne posiedzenie RP za rok szkolny 2020/2021
od 15 czerwca 2021r.Zdawanie podręczników do biblioteki szkolnej (ustalony będzie harmonogram)
16, 17, 18 czerwca 2021 (środa, czwartek, piątek)Egzaminy zewnętrzne klas ósmych (termin dodatkowy)
21 czerwca 2021r. (poniedziałek)Podsumowujące posiedzenie RP za rok szkolny 2020/2021
22 czerwca 2021r. (wtorek)Podsumowanie działalność Młodszej Grupy Wiekowej i klas 1-3 SP
23 czerwca 2021r. (środa)Podsumowanie działalność SU i klas 4-8 SP
24 czerwca 2021r. (czwartek – godz.16:00 – klasy pierwsze, 17:00 – klasy drugie, 18:00 – klasy trzecie)Zakończenie roku szkolnego klasy 1-3 SP
25 czerwiec 2021r. (piątek – godz. 9:00 – klasy czwarte i piąte, 10:30 – klasy szóste, 12:00 – klasy siódme i ósme)Zakończenie roku szkolnego 4-8 SP
26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.Ferie letnie

I półrocze od 01.09.2020r. do 12.02.2021r.

01.09.2020r.(wtorek)uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
02.09.2020(środa)zebranie dla rodziców uczniów klas I
08.09.2020r. (wtorek)zebranie dla rodziców uczniów klas IV
10.09.2020(czwartek)zebranie dla rodziców klas uczniów II-III
15.09.2020r. (wtorek) godz. 16.45-zdalniezebranie Rady Pedagogicznej
16.09.2020r.(środa)zebranie dla rodziców klas uczniów V-VI
17.09.2020r.(czwartek)zebranie dla rodziców klas uczniów VII-VIII
18.09.2020r.(piątek)sprzątanie Świata-pogadanki w klasach na temat ekologii
24.09.2020r.(czwartek)zebranie Rady Rodziców SP 14
08-09.10.2020r. (czwartek-piątek)pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
14.10.2020r (środa)Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
listopad/grudzień 2020r.próbny egzamin dla uczniów klas 8 – przeniesiony po powrocie do nauczania stacjonarnego
02.11.2020r. (poniedziałek)Dzień wolny po Święcie Zmarłych od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
06.11.2020r.(piątek)Uroczystość nadanie imienia „Błękitnej Armii” Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu – przeniesiony na termin wiosenny 2021
11.11.2020r.(środa)Święto Niepodległości(dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych)
24.11.2020r. (wtorek)konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III
24.11.2020r. (wtorek)Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII
21-22.12.2020r. (poniedziałek-wtorek)Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dyżur w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem)
18.12.2020r.(piątek)Spotkania wigilijne on-line na godzinach wychowawczych
23-31.12.2020r.przerwa świąteczna
23, 28, 29, 30.12.2020r.  dyżur nauczycieli w świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem  
01.01.2021r.(piątek) Nowy Rok-dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
04.01-15.01.2020r.ferie zimowe
Do dnia 18.01.2021r. (poniedziałek)Wpisanie do dziennika zagrożenia oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z przedmiotu na I półrocze 2020/2021
Do dnia 11.02.2021r.(czwartek)Wpisanie w dzienniku elektronicznym ocen z przedmiotów zgodnie z obowiązującą skalą ocen śródrocznych.
17-19.02.2021Egzaminy próbne dla uczniów klas ósmych
18.02.2021r. (czwartek)klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
23.02.2021r.(wtorek)podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej
24-25.02.2021r. (środa-czwartek)zebranie dla rodziców uczniów klas I-VIII
24.02.2021r.(środa)Przekazanie wychowawcom klas podsumowania pracy szkoły w I półroczu 2020/2021 – do odczytania uczniom na godzinach-wychowawczych

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu

02.11.2020r. (poniedziałek)Dzień po Święcie Zmarłych
21.12.2021r. (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
22.12.2021r. (wtorek)Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
25.05.2021r. (wtorek)Egzaminy klas 8 – j. polski
26.05.2021r. (środa)Egzaminy klas 8 – matematyka
27.05.2021r. (czwartek)Egzaminy klas 8 – j. obcy nowożytny(angielski lub niemiecki)
04.06.2021r. (piątek)Dzień po Bożym Ciele

1 dzień pozostaje na Uroczystość nadania imienia Błękitnej Armii

Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu

W czasie dodatkowych dni wolnych pełnione są dyżury przez nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 -17.00 według ustalonego harmonogramu.