Z życia szkoły

23 lutego 2021

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III SP

klasa  Data zebrania/konsultacji  godzina  1A  25.02.2021  17.00  1B  23.02.2021 18.00  1C  25.02.2021  17.00  1D  25.02.2021 17:00  1E  25.02.2021  16.00 1F  24.02.2021  17.00 2A  25.02.2021 17:00  2B  […]
22 lutego 2021

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII SP

Zdalne zebrania i konsultacje dla rodziców klas IV-VIII w dniach 24-25.02.2021r. Odbywają się poprzez dziennik elektroniczny lub MsTeams Wychowawcy konsultację z rodzicami prowadzą w dniu zebrań […]
18 lutego 2021

Rekrutacja do klas I SP

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu informuje, że od dnia 22 lutego br. rozpoczyna się nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 Strona do […]
8 lutego 2021

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkoły podstawowej znajdują się w zakładce REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
22 stycznia 2021

Aneks nr 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu ze względu na powrót uczniów klas 1-3 SP do nauki stacjonarnej od 18 stycznia 2020r.

Treść aneksu