Miejski Konkurs Plastyczny „Wybieram zdrowie” w ramach kampanii “Październik miesiącem wolnym od uzależnień”. Organizator: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia:

  • Nowicka Laura, kl. 6b- 2 miejsce
  • Sara Brendel, kl. 6b- wyróżnienie
  • Gołda Jakub, kl. 5d- wyróżnienie

 


Miejski konkurs Plastyczny „Prezydentem być”. Organizatorzy: Dom Harcerza, Urząd Miasta Torunia:

  • Maja Meller, kl. 5b- 1 miejsce
  • Dominika Rosińska, kl. 7b- 2 miejsce
  • Tamara Borecka, kl. 4e- wyróżnienie
  • Natalia Czerniawko, kl. 7c- wyróżnienie

Miejski Konkurs Plastyczny „NIEPODLEGŁOŚĆ-WOLNOŚĆ- ROZWÓJ. Pocztówka z podróży do międzywojennego Torunia” zorganizowanego z okazji miejskich obchodów Rocznicy Wyzwolenia Torunia. Organizatorzy konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z Urzędem Miasta Torunia:

 Wiktoria Stępińska, kl. 3c gimnazjum- nagroda w kategorii wiekowej 16- 19 lat.

 


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny “Wśród Czerniewickich Sosen”. Organizator- SP Nr 34 w Toruniu:

Julia Iwanowska, kl. 3c gimnazjum- wyróżnienie


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny “Witraż Bożonarodzeniowy”. Organizatorzy: SP Nr 14 w Toruniu, Młodzieżowy Dom Kultury

Adrianna Woźniak, kl. 3c gim – 1 miejsce

Gabriela Ratajczyk – kl. 3c gim – 3 miejsce

Adam Sulkowski, kl. 3c gim.- 2 nagroda

Natalia Wieczorkowska, kl. 5a- 2 nagroda

Alicja Dombrowska, kl. 5c- wyróżnienie

Wiktoria Zarzyńska, kl. 5c- wyróżnienie


Uczeń klasy VIa Jakub Wałecki został laureatem Międzyszkolnego Konkursu Literackiego zorganizowanego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu.Konkurs odbył się w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość”.