Oferta pomocy interwencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu


Pedagog szkolny  mgr Anita Kilińska (pokój nr 20 budynek główny)

Poniedziałek – 9:00 – 13:00

Wtorek – 9:30 – 13:30

Środa – 8:00 – 12:00

Czwartek – 8:00 – 12:00

Piątek – 9:00 – 13:00

 


Psycholog – mgr Mirosława Jakubowska (pokój nr 20 budynek główny)

Wtorek – 7:30 – 11:00

Środa – 11:00 – 16:30

Czwartek – 12:00 – 13:00

 

 

Logopeda – mgr Izabela Sawicz

Wtorek – 8:00 – 8:45

Środa – 8:00 – 10:35

Czwartek – 8:00 – 12:35

Piątek – 8:00 – 12:35

Konsultacje dla rodziców:

czwartek – 9:50 – 10:10

piątek – 10:45 – 11:05

 

Neurologopeda – mgr Anna Kamińska-Kumorek

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30