Zaktualizowane informacje o sposobie prowadzenia działalności i zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej proponowanym w okresie trwania epidemii przez Poranię Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu. dzieciom i młodzieży, a także rodzicom oraz nauczycielom.


Informacje o uczniu wydawane są na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 7 dni od daty wpływu.
Poniżej wzór wniosku.

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Oferta pomocy interwencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu


Pedagog szkolny  mgr Anita Kilińska (pokój nr 20 budynek główny)

Poniedziałek – 8:00 – 14:00

Wtorek – 9:00 – 14:00

Środa – 8:15 – 13:45

Czwartek – 8:00 – 13:00

Piątek – 9:30 – 13:00


Logopeda – mgr Izabela Sawicz

Poniedziałek – 7:30 – 14:30

Środa – 8:20 – 10:35

Czwartek – 8:00 – 9:40

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek – 10:45 – 11:30

Neurologopeda – mgr Anna Kamińska-Kumorek

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30