Informacje o uczniu wydawane są na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 7 dni od daty wpływu.
Poniżej wzór wniosku.

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Oferta pomocy interwencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu


Pedagog szkolny  mgr Anita Kilińska (pokój nr 20 budynek główny)

Poniedziałek – 8:00 – 13:00

Wtorek – 8:00 – 13:00

Środa – 8:00 – 13:00

Czwartek – 8:00 – 13:00

Piątek – 8:00 – 13:00


Logopeda – mgr Izabela Sawicz (diagnozy logopedyczne we wrześniu)

Konsultacje dla rodziców:

środa – 10:45 -11:30

czwartek – 10:45 – 11:30

piątek – 10:45 – 11:30

Neurologopeda – mgr Anna Kamińska-Kumorek

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30