Z życia szkoły

19 czerwca 2020

Umiem Pływać

Druk oświadczenia dla rodziców klas I – III wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach „Umiem Pływać” w okresie 29.06.2020-14.07.2020
16 czerwca 2020

Konkurs plastyczny „Moje życie w czasie pandemii”

W okresie edukacji zdalnej odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny online na komiks zatytułowany “Moje życie w czasie pandemii” . Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-7 […]
3 czerwca 2020

Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 w trakcie egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu

Procedury bezpieczeństwa
3 czerwca 2020

Obóz letni w Bachotku organizowany przez MTKP Delfin Toruń

Ulotka
21 maja 2020

Stypendium szkolne

Rodzice/ opiekunowie ubiegający się o stypendium szkolne w br. szkolnym, zobowiązani są do odbioru decyzji przyznających stypendia szkolne na okres styczeń – czerwiec 2020r. Przedstawienie dokumentów […]