Terminy egzaminów poprawkowych w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu za rok szkolny 2020/2021
30 czerwca 2021
Wyprawka pierwszoklasisty
6 sierpnia 2021

Harmonogram odbioru zaświadczeń – egzamin ósmoklasisty

W dniu 9 lipca 2021 w sali nr 13 będą wydawane zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty wg poniższego harmonogramu:

w godzinach: 8.30-10.00 – klasa 8a

w godzinach: 10.10-11.30 – klasa 8b

w godzinach: 11.40 – 13.00 – klasa 8c

zaświadczenia mogą odebrać osobiście uczniowie, rodzice uczniów lub inne osoby, które posiadają imienne upoważnienie do odbioru napisane przez rodzica absolwenta klasy ósmej w roku szkolnym 2020/2021