Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty
20 lipca 2020
Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych – wyprawka
17 sierpnia 2020

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w auli szkolnej (I piętro biały budynek) w dniu 25 sierpnia 2020r. (wtorek) o godz. 17:00. Podczas zebrania przestawieni zostaną wychowawcy oraz składy poszczególnych klas.  Zgodnie z wymogami GIS-u na zebranie przychodzą sami rodzice/opiekunowie prawni zaopatrzeni w maseczki.

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dzieci otrzymają bezpłatnie od szkoły. Zakupić w swoim zakresie należy tylko podręcznik i ćwiczenia do religii. Tytuł podręcznika i ćwiczeń do religii znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły(zakładka podręczniki).

Rodzicom uczniów z klasy sportowej (pływackiej) przypominamy o konieczności uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza sportowego tzw. KARTY SPORTOWCA. Pierwsze zajęcia na basenie zaczynają się ok. 15 września 2020. 

 Także od 25 sierpnia można będzie składać w świetlicy szkolnej kartę zapisu do świetlicy. Dokumenty (karta + załączniki)  można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica szkolna – regulamin) lub ze świetlicy szkolnej.

Wnioski o korzystanie ze stołówki szkolnej będzie można składać do intendenta szkolnego do 25 września 2020. Obecnie trwa generalny remont węzła kuchennego. Planowany termin uruchomienia kuchni (wydawania obiadów) to październik 2020.