HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III
7 września 2021
Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas IV- VIII SP
10 września 2021

Lista uczniów zakwalifikowanych na obiady szkolne na rok szkolny 2021-2022.

Informujemy, że na listy obiadowe zostali zakwalifikowani wszyscy uczniowie, których rodzice/opiekunowie do dnia 6 września dostarczyli wniosek z wymaganymi obligatoryjnie załącznikami zaświadczeń.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w tym roku obiadami szkolnymi, przekroczyliśmy maksymalną możliwą liczbę uczniów, dla których kuchnia jest w stanie ugotować obiad szkolny. Dlatego lista obiadowa jest zamknięta.

Prosimy rodziców/opiekunów przyjętych uczniów aby do 15 września dokonali wpłat na wskazane konto, za wrzesień, w wysokości 63 zł.  

Nr konta: Bank Millenium  68 1160 2202 0000 0000 6172 5239

Uczniowie, którzy z powodu braku dostarczenia wszystkich wymaganych zaświadczeń nie zostali przyjęci na obiady, po ewentualnym uzupełnieniu zaświadczeń, posiadając już kompletny wniosek zostaną zapisani na listę uczniów oczekujących (tzw. lista rezerwowa). W przypadku zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji uczniów zakwalifikowanych obecnie na obiad, uczeń oczekujący zostanie wpisany na listę obiadową (rodzic opiekun zostaje o tej sytuacji poinformowany telefonicznie przez intendenta). Kolejność uzupełnień braków we wniosku wyznacza kolejność osób na liście rezerwowej, przy czym pierwszeństwo na umieszczenie na liście rezerwowej mają uczniowie
z klas sportowych, których rodzice, opiekunowie uzupełnią wnioski.

Lista uczniów zakwalifikowanych