Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
5 października 2019
Dzień Papieski
31 października 2019

Pasowanie na ucznia