Spotkanie z Kombatantami
26 marca 2019
Wybory Patrona Szkoły
5 czerwca 2019

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klasy szóste i siódme wzięły udział w Szkolnym Turnieju Wiosennym. Dzieci uczestniczyły w konkurencjach przedmiotowych sprawdzając swoją wiedzę w zakresie przyrodniczym, matematycznym, muzycznym i języka angielskiego. Poszczególne zadania przerywane były udziałem w konkurencjach sportowych takich jak: wyścig z piłeczką na łyżce, rzuty do kosza, czy wyścig na trzech nogach. Klasy wykazały się także umiejętnością stworzenia krótkiego wiersza z wykorzystaniem podanych słów. Podczas trwania całego turnieju każda klasa wykonywała Marzannę, którą zaprezentowała na końcu. Klasami, które zdobyły najwięcej punktów okazały się klasa 6A i 6B. Oprócz słodkiego poczęstunku klasy otrzymały nagrodę w postaci jednego wybranego dnia bez pytania i sprawdzianów.