Procedury bezpieczeństwa sanitarnego
19 maja 2020
Obóz letni w Bachotku organizowany przez MTKP Delfin Toruń
3 czerwca 2020

Stypendium szkolne

Rodzice/ opiekunowie ubiegający się o stypendium szkolne w br. szkolnym, zobowiązani są do odbioru decyzji przyznających stypendia szkolne na okres styczeń – czerwiec 2020r.

Przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury) należy złożyć do 05.06.2020r.

Wniosek o wypłatę stypendium na konto wnioskodawcy

Wniosek o wypłatę stypendium na konto wskazane przez wnioskodawcę