Podsumowanie programu „Umiem pływać” – spotkanie z Aleksandrą Urbańczyk
22 listopada 2019
Zebrania z rodzicami klas I – III
13 stycznia 2020

Stypendium szkolne

 Rodzice/ opiekunowie ubiegający się o stypendium szkolne w br. szkolnym, zobowiązani są do odbioru decyzji przyznających stypendia szkolne na okres wrzesień– grudzień 2019r.

Decyzje będą wydawane w godzinach 10:00 – 14:00, przez Panią Agnieszkę Manikowską po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury) należy złożyć do 09.12.2019r.