Tydzień tolerancji
13 listopada 2019
Święto Niepodległości – klasy I – III
18 listopada 2019

Święto Niepodległości