Apele podsumowujące działalność Samorządu Uczniowskiego
20 czerwca 2018
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
4 września 2018

Uroczyste zakończenie roku

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku w auli szkolnej odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018. Gościliśmy na niej radną Danutę Zając i ks. proboszcza Wojciecha Raszkowskiego. Na forum szkoły zostały wręczone świadectwa i nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce. Nagrodzeni zostali również najlepsi sportowcy i uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie wyróżniający się wzorowym zachowaniem, wysoką średnią na świadectwie ukończenia szkoły i wysokim wynikiem uzyskanym w egzaminie gimnazjalnym otrzymali specjalną nagrodę w postaci Złotej Tarczy Absolwenta. Podczas uroczystości ze wzruszeniem żegnaliśmy odchodzące na emeryturę nauczycielki, które przez wiele lat były związane zawodowo z naszą szkołą: Panią Barbarę Czerny i Panią Wandę Tarkowską.