Umiem Pływać
19 czerwca 2020
Remont stołówki szkolnej
3 lipca 2020

Zakończenie roku szkolnego- harmonogram rozdania świadectw

Szanowni Państwo,

w dzień zakończenia roku szkolnego tj. w dniu 26 czerwca (piątek) świadectwa będą wydawane uczniom przez wychowawców poszczególnych klas w salach lekcyjnych. Nie będzie wspólnej uroczystości w auli szkolnej.

Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne w szkole ustalono następujące zasady:

 • odbiór świadectw będzie odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk na wejściu do szkoły, sprawdzana będzie temperatura ciała uczniów przychodzących do szkoły, uczniowie i nauczyciele podczas spotkania posiadać będą maseczki, sale będą dezynfekowane po każdej grupie, rodzice/opiekunowie towarzyszący dzieciom, nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na boisku szkolnym z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego,
 • uczniowie danej klasy zostają podzieleni na dwie grupy; każda grupa przychodzi na inną godzinę (harmonogram w załącznikach),
 • uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo (w odstępach),
 • w ciągu dnia uczniowie klas 1-7 wchodzą wejściem głównym, uczniowie klas ósmych wejściem do sali gimnastycznej,
 • pomiędzy dwoma kolejnymi spotkaniami w danej sali następuje 10 minutowa przerwa na przewietrzenie sali i dezynfekcję ławek i krzeseł,
 • co do zasady dana grupa uczniów spotyka się z wychowawcą we wskazanej
  w harmonogramie sali lekcyjnej, za wyjątkiem klas ósmych, oraz klas: 3b i 3e.
 • poszczególne klasy ósme (każda klasa w całości) w różnych godzinach odbierają świadectwa od wychowawców na sali gimnastycznej (ze względu na wielkość sali zapewnione jest zachowanie dystansu społecznego),
 • klasa 3b (aula szkolna) oraz klasa 3e (sala 11), (każda z tych klas o innej godzinie) przychodzi po odbiór świadectw w całości (mała liczba uczniów w tych klasach zapewnia zachowanie dystansu społecznego),
 • Przypominam, że uczniowie z klas 1-3 SP w dniu zakończenia roku szkolnego przy okazji odbioru świadectwa zawracają do swych wychowawców wypożyczone podręczniki oraz chipy obiadowe i świetlicowe. Dziękujemy.

Uwaga!

Odbiór świadectwa szkolnego w dniu 26 czerwca nie jest obowiązkowy. Rodzice uczniów mogą zadecydować o odbiorze świadectwa w terminie późniejszym. Po 26 czerwca świadectwa będzie można odbierać w dni powszednie w szkole, w godzinach pracy sekretariatu.

W załącznikach do wiadomości znajdują się harmonogramy wręczenia świadectw dla poszczególnych klas. Te informacje zamieszczone zostaną także na stronie internetowej szkoły.

Załącznik 1. Harmonogram wręczania świadectw w dniu 26 czerwca 2020 – zakończenie  roku szkolnego 2019/2020 – klasy 1-3 SP

Załącznik 2. Harmonogram wręczania świadectw w dniu 26 czerwca 2020 – zakończenie  roku szkolnego 2019/2020 – klasy 4-8 SP