Pasowanie na ucznia
10 października 2018
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
14 października 2018

Katyń…ocalić od zapomnienia

W dniu 4 października 2018r. w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci w ramach realizacji Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Posadzeniem drzewa upamiętniono pamięć kapitana Władysława Bagińskiego, który zginął w Katyniu zamordowany strzałem w tył głowy w 1940r. Ze względu na fakt, że bohater uroczystości pochodził z Podgórza (obecnie dzielnicy Torunia) posadzono także drugi dąb upamiętniający działalność społeczną Bogumiła Bagińskiego – ojca Władysława – pierwszego polskiego burmistrza Podgórza. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji pomordowanych Polaków na wschodzie. Homilię wygłosił ksiądz  kanonik Wojciech Raszkowski proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu. W uroczystym posadzeniu Dębów Pamięci udział wzięli synowie Władysława Bagińskiego – Stanisław i Adam Bagińscy z rodzinami. W trakcie aktu posadzenia Dębu Pamięci pan Ireneusz Woźniak – dyrektor szkoły odczytał list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowany do Pana Stanisława Bagińskiego. Po posadzeniu dębów, ksiądz Prałat Józef Nowakowski Kapelan Rodzin Katyńskich w Toruniu dokonał aktu poświęcenia pamiątkowych tablic. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Pan Zbigniew Fiderewicz Wiceprezydent Torunia, Pani Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty w Bydgoszczy, Pani Anna Łukaszewska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Radni Rady Miasta Torunia, przedstawiciel Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J.Bema w Toruniu, przedstawiciele organizacji kombatanckich: Związku Sybiraków Oddział Toruń i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także przedstawiciele lokalnych mediów. W trzeciej części uroczystości społeczność szkolna i zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć tematyczną część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli SP nr 14. Podziękowania dla organizatorów złożył pan Stanisław Bagiński, który nie krył ogromnego wzruszenia w związku z przebiegiem całej uroczystości. Na koniec pani Barbara Sękowska-Reinke Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu – współorganizator uroczystości – złożyła na ręce dyrektora szkoły Certyfikat Dębu Pamięci. Zorganizowana została także tematyczna wystawa dotycząca historii zbrodni katyńskiej. Wyeksponowano także pamiątkowe zdjęcia rodzinne Państwa Bagińskich. Uroczystość stworzyła wspaniałą okazję do zaszczepienia uczniom pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka. Edukacyjny wymiar realizacji programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” polega na podjęciu działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa, dbających o pielęgnowanie pamięci historycznej Polski. Uroczystość w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu przepięknie wpisała się w cele ww. programu.

« 1 z 3 »