100. rocznica odzyskania niepodległości przez Toruń- nagrody artystyczne dla naszych uczennic.
27 lutego 2020
XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
11 marca 2020

Rada Młodych

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy kieruje do młodzieży toruńskich szkół zaproszenie do przystąpienia do Rady Młodych – miejsca, w którym młodzież bezpłatnie będzie mogła realizować swoje projekty społeczno-kulturalne.

W imieniu Pani Moniki Wiśniewskiej dyrektor CNMW uprzejmie proszę o umieszczenie na szkolnych stronach internetowych oraz stronach szkół  prowadzonych w kanałach społecznościowych, informacji o rekrutacji do Rady Młodych, wraz z załączonym poniżej odnośnikiem.
https://mlynwiedzy.org.pl/rada-mlodych-w-mlynie-wiedzy/ W pracach Rady Młodych mogą wziąć udział osoby powyżej 13. roku życia. Zgłoszenia do udziału w Radzie będą przyjmowane do 22 marca 2020 r.