Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
31 sierpnia 2020
Ubezpieczenie grupowe NNW uczniów W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2 września 2020

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!

W dniu jutrzejszym rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Powracamy do kształcenia stacjonarnego w szkole. Rozpoczynamy nowy rok w warunkach zagrożenia epidemicznego o znacznie większej liczbie zakażeń niż miało to miejsce we wcześniejszych miesiącach.  Bardzo starannie musieliśmy przygotować się do tej trudnej rzeczywistości. Z tego powodu cała dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym opracowała harmonogram zajęć, „Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa” a w nich specjalny sposób organizacji zajęć, które będą obowiązywać na terenie szkoły. Wszystkie procedury znajdują się na stronie internetowej szkoły. Proszę Państwa o zapoznanie się z nimi a także z ewentualnymi aktualizacjami tych procedur, które będą systematycznie dokonywane w razie zmian w wytycznych wydawanych przez organy nadrzędne.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość. Przestrzegając wspólnie ustaleń, wszyscy razem zadbamy o jak największe bezpieczeństwo dla całej naszej społeczności szkolnej. Wszystkie wprowadzone ograniczenia są podyktowane wyłącznie troską o zdrowie wszystkich osób przebywających każdego dnia nowego roku w szkole. Dbajmy o bezpieczeństwo.

Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września, będzie rozciągnięte w czasie, tak aby zachować obowiązujące wytyczne wyznaczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisy bezpieczeństwa wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z tego powodu nie ma w tym roku jednej wspólnej uroczystości otwarcia roku szkolnego, tylko spotkania klasowe z wychowawcami. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Trwa generalny remont węzła kuchennego. Możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej pojawi się zatem dopiero w październiku. Za te utrudnienia przepraszamy, ale remont wykonujemy po to aby polepszyć warunki spożywania posiłków w naszej szkole.

Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich w nowym roku szkolnym, a w szczególności aż sześć klas naszych najmłodszych pierwszoklasistów. Życzymy Wam samych sukcesów i radości z uczęszczania do naszej szkoły. Rozwijajcie swoje talenty, upodobania, nabywajcie nowe umiejętności, zdobywajcie coraz większą wiedzę. Wszystkim starszym uczniom, życzymy również wielu triumfów na płaszczyźnie edukacyjnej, wspaniałych pozytywnych przeżyć w relacjach społecznych, realizacji swoich planów i oczywiście zdrowia.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, życzę Wam, aby wszelkie troski o swoje dzieci w nowym roku szkolnym szybko się rozwiały, abyście cieszyli się z ich systematycznych postępów w nauce, z ich sukcesów, abyście mogli powiedzieć za rok, że był to dobry czas.

A jaki będzie to rok zależy wyłącznie od nas samych, od naszej odpowiedzialności, zrozumienia powagi sytuacji i wzajemnej życzliwości.

Życzę wszystkim nauczycielom oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi spokojnej pracy, już bez nagłych zmian jej trybu, realizacji planów, sukcesów i oczywiście zdrowia, bo dziś życzenie zdrowia nabrało zupełnie nowego znaczenia.

Z poważaniem

Ireneusz Woźniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Toruniu