Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III SP
7 września 2020
Konkurs „Dbam o przyrodę nie poruszam się samochodem”
2 października 2020

Konkurs „Wyraź swoje emocje!”

Wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie „Wyraź swoje emocje!”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy formatu A3 nawiązującej do Dnia Emotikona. Prace mają na celu kształtowanie świadomości emocjonalnej i umiejętności zdrowego radzenia sobie z uczuciami.

Mogą przedstawiać na przykład emotikonę wyrażającą jakąś emocję lub zdrowy sposób wyrażania uczuć i panowania nad nimi. Liczymy na kreatywność!

Zdjęcie lub skan pracy należy wysłać na adres konkursysp14@gmail.com (temat wiadomości: KONKURS; treść: IMIĘ i NAZWISKO, KLASA). Pracę należy przesłać do 18 września br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.09.2020 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

https://www.facebook.com/klasa7c/?view_public_for=113043873856820