Zasady rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021
10 lutego 2020
100. rocznica odzyskania niepodległości przez Toruń- nagrody artystyczne dla naszych uczennic.
27 lutego 2020

Zapisy do klas I – zaproszenie na „Drzwi Otwarte”

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej muszą posiadać zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do udziału w teście i ogólnym stanie zdrowia. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu testu.

„Drzwi otwarte” w Szkole Podstawowej Nr 14 w dniu 18.02.2020 o godz. 17:00