Zapisy na obiady
6 października 2020
Logowanie do Office 365 i Teams
16 października 2020

Aneks nr 1 (aktualizacja) do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu